Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Administracja - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001678

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotw wiadczcych usugi rozwojowe

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:00:26
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001626

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postpowania w sprawach wydawania dowodw osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewanienia i zwrotu

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001320

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uycia rodkw komunikacji elektronicznej w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego oraz udostpniania i przechowywania dokumentw elektronicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:02:05
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001241

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw i sposobu wypeniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowizku meldunkowego

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:10
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001203

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze socjalnych funkcjonariuszy celnych i czonkw ich rodzin

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:21
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001140

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:38
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001124

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upowanienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania grniczych zawodw regulowanych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:43
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001100

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzdowego podmiotw gospodarki narodowej, wzorw wnioskw, ankiet i zawiadcze

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:50
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001090

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 30 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej niezwizanej z programami operacyjnymi

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:53
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001087

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu przed sdem administracyjnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:54
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001076

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:57
2017-06-03
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001081

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 31 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-21 00:15:55
2017-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000977

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 11 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania wyrnie funkcjonariuszom celnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:23
2017-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000965

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze zwizanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do penienia suby w innej miejscowoci

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:26
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000967

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopie subowy

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:26
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000950

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zamkni urzdowych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:30
2017-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000936

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie funduszu nagrd za szczeglne osignicia w Subie Celnej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:34
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000909

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach subowych w Subie Celnej oraz postpowania kwalifikacyjnego do Suby Celnej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:41
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000874

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Penomocnika Rzdu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:51
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000837

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy sprawozdawczych, objanie co do sposobu ich wypeniania oraz wzorw kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie bada statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:17:01
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000771

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectwa suby funkcjonariuszy celnych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:00
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000774

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Penomocnika Rzdu do spraw organizacji struktur administracji publicznej waciwych w zakresie bezpieczestwa ywnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:17:18
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000758

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rozkadu czasu suby funkcjonariuszy celnych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:04
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000737

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie penienia suby w systemie nadzwyczajnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001678

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotw wiadczcych usugi rozwojowe

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:00:26
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001626

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postpowania w sprawach wydawania dowodw osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewanienia i zwrotu

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:00:39
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001320

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uycia rodkw komunikacji elektronicznej w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego oraz udostpniania i przechowywania dokumentw elektronicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:02:05
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001241

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw i sposobu wypeniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowizku meldunkowego

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:10
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001203

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze socjalnych funkcjonariuszy celnych i czonkw ich rodzin

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:21
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001140

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:38
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001124

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upowanienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania grniczych zawodw regulowanych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:43
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001100

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzdowego podmiotw gospodarki narodowej, wzorw wnioskw, ankiet i zawiadcze

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:50
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001090

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 30 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej niezwizanej z programami operacyjnymi

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:53
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001087

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu przed sdem administracyjnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:54
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001076

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:15:57
2017-06-03
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001081

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 31 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-21 00:15:55
2017-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000977

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 11 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania wyrnie funkcjonariuszom celnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:23
2017-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000965

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze zwizanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do penienia suby w innej miejscowoci

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:26
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000967

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopie subowy

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:26
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000950

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zamkni urzdowych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:30
2017-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000936

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie funduszu nagrd za szczeglne osignicia w Subie Celnej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:34
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000909

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach subowych w Subie Celnej oraz postpowania kwalifikacyjnego do Suby Celnej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:41
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000874

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Penomocnika Rzdu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:16:51
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000837

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy sprawozdawczych, objanie co do sposobu ich wypeniania oraz wzorw kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie bada statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:17:01
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000825

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych (NTS)

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:17:04
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000771

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectwa suby funkcjonariuszy celnych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:00
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000774

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Penomocnika Rzdu do spraw organizacji struktur administracji publicznej waciwych w zakresie bezpieczestwa ywnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:17:18
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000758

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rozkadu czasu suby funkcjonariuszy celnych

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:04
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000737

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie penienia suby w systemie nadzwyczajnym

obowizujcy na dzie 2017-09-21 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32004L0038

DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i czonkw ich rodzin do swobodnego przemieszczania si i pobytu na terytorium Pastw Czonkowskich, zmieniajca rozporzdzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylajca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

2004-04-29
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
32002L0094

DYREKTYWA KOMISJI 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiajca szczegowe zasady w celu wykonania niektrych przepisw Dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji i odzyskiwaniu roszcze zwizanych z niektrymi obcieniami podatkowymi, opatami, podatkami i innymi nalenociami

2002-12-09
32001L0044

DYREKTYWA RADY 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniajca dyrektyw 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszcze wynikajcych z czynnoci stanowicych cz systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opat rolnych i ce oraz w odniesieniu do podatku od wartoci dodanej i podatkw akcyzowych

2001-06-15
31992R2913

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 padziernika 1992 ustanawiajce Wsplnotowy Kodeks Celny z pniejszymi zmianami wprowadzonymi przez: 1) rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 82/97, z dnia 19 grudnia 1996 2) rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 955/99z dnia 13 kwietnia 1999 r. rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 2700/2000 z dnia26 listopada 2000r.

1992-10-12
31976L0308

Dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu nalenoci zwizanych z niektrymi opatami, nalenociami celnymi, podatkami i innymi rodkami.

1976-03-15
32014R0651

Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu Tekst majcy znaczenie dla EOG

2014-06-17
32009R0223

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylajce rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzdu Statystycznego Wsplnot Europejskich danych statystycznych objtych zasad poufnoci, rozporzdzenie Rady (WE)- nr 322/97 w sprawie statystyk Wsplnoty oraz decyzj Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programw Statystycznych Wsplnot Europejskich (Tekst majcy znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

2009-03-11
32005L0071

Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 padziernika 2005 r. w sprawie szczeglnej procedury przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych

2005-10-12
32004L0114

DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu odbywania studiw, udziau w wymianie modziey szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

2004-12-13
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
32009L0081

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektrych zamwie na roboty budowlane, dostawy i usugi przez instytucje lub podmioty zamawiajce w dziedzinach obronnoci i bezpieczestwa i zmieniajca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-07-13
32005R1564

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2005 z dnia 7 wrzenia 2005 r. ustanawiajce standardowe formularze do publikacji ogosze w ramach procedur zamwie publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2005-09-07
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce jakoci kodu Data Matrix stosowanego do znakowania czci
PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielskaZrwnowaony rozwj spoeczny
-System zarzdzania na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audity i certyfikacj systemw zarzdzania energi
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Cz 002: Wymagania dotyczce nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarzdzania jakoci w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielskaBadania zagroe i zdolnoci do dziaania (badania HAZOP)
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja francuskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 16348:2013-10 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System Zarzdzania Bezpieczestwem (SMS) dla infrastruktury przesyowej gazu i System Zarzdzania Integralnoci Rurocigu (PIMS) dla gazocigw przesyowych
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Oglne wytyczne dotyczce wdroenia
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PN-EN 9102:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wymagania dotyczce inspekcji pierwszego wyrobu
PN-EN 9114:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wytyczne dotyczce Dostawy Bezporedniej dla Przedsibiorstw Lotniczych
PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN 16736:2016-01 - wersja angielskaOcena ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez substancje chemiczne
-Wymagania dotyczce organizowania szkole
PN-EN ISO 15378:2015-12 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2008 z uwzgldnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
PN-EN 13067:2013-05 - wersja polskaPersonel spawajacy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielskaSystemy Zarzdzania Jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla Organizacji zwizanych z Lotnictwem, Kosmonautyk i Obronnoci
PN-EN ISO 18490:2015-10 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Ocena ostroci widzenia personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PN-EN 16646:2015-04 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
PN-EN 9110:2015-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Zarzdzanie zmianami cech kluczowych
PN-EN ISO 22311:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wizyjne systemy dozorowe
-Wytyczne interoperacyjnoci
PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne
PN-EN 60300-1:2015-01 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Wytyczne dotyczce zarzdzania i zastosowania
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 16575:2014-12 - wersja angielskaProdukty biobazowe
-Terminologia
PN-EN ISO 13485:2012 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 15628:2014-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Kwalifikacje personelu obsugiwania
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO 22300:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Terminologia
PN-EN ISO 22301:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 24801-3:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 3: Poziom 3
-Petwonurek przewodnik
PN-EN ISO 24801-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 1: Poziom 1
-Petwonurek wymagajcy nadzoru
PN-EN ISO 24801-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 2: Poziom 2
-Petwonurek samodzielny
PN-EN ISO 24802-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 1: Poziom 1
PN-EN ISO 24802-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 2: Poziom 2
PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN 62198:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem przedsiwzicia
-Wytyczne stosowania
PN-EN 1325:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
-Sownik
-Terminy i definicje
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO/IEC 19788-5:2014-06 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 5: Elementy edukacyjne
PN-EN ISO/IEC 19788-3:2014-03 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 3: Podstawowy profil aplikacji
PN-EN ISO 8586:2014-03 - wersja angielskaAnaliza sensoryczna
-Oglne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniajcych i ekspertw oceny sensorycznej
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielskaKonierze i ich poczenia
-Cz 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montau pocze konierzowych w systemach cinieniowych stwarzajcych szczeglne zagroenie
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27006:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja polskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN 16348:2013-10 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System Zarzdzania Bezpieczestwem (SMS) dla infrastruktury przesyowej gazu i System Zarzdzania Integralnoci Rurocigu (PIMS) dla gazocigw przesyowych
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN 16352:2013-08 - wersja angielskaLogistyka
-Specyfikacje dotyczce rejestrowania zdarze przestpczych
PN-EN 9115:2013-06 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN ISO/IEC 19788-1:2013-06 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 1: Model
PN-EN ISO/IEC 19788-2:2013-06 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 2: Elementy Dublin Core
PN-EN 9104-001:2013-06 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Cz 001: Wymagania dotyczce programw certyfikacji systemu zarzdzania jakoci w lotnictwie, kosmonautyce i obronnoci
PN-EN 16271:2013-06 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
-Funkcjonalne wyraenie potrzeby i funkcjonalne specyfikowanie wykonawstwa
-Wymagania dotyczce wyraania i sprawdzania potrzeb majcych by zaspokojonymi w procesie zakupu lub uzyskania produktu
PN-EN 13067:2013-05 - wersja angielskaPersonel spawajcy tworzywa sztuczne
-Test kwalifikacyjny spawaczy
-Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
PN-ISO 22935-1:2013-05 - wersja polskaMleko i przetwory mleczne
-Analiza sensoryczna
-Cz 1: Oglne wytyczne rekrutacji, wyboru, szkolenia i monitorowania oceniajcych
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN ISO 19011:2012 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-ISO 26000:2012 - wersja polskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN ISO 9712:2012 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-ISO/IEC 27000:2012 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja angielskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 50001:2012 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i zalecenia uytkowania
PN-EN ISO 13485:2012 - wersja niemieckaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 13485:2012 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 15378:2012 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2008 z uwzgldnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
PN-EN 9137:2012 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wytyczne dotyczce stosowania AQAP 2110 w ramach Systemu Zarzdzania Jakoci wedug EN 9100
PN-ISO 31000:2012 - wersja polskaZarzdzanie ryzykiem
-Zasady i wytyczne
PKN-ISO Guide 73:2012 - wersja polskaZarzdzanie ryzykiem
-Terminologia
PN-EN ISO 19011:2012 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN 9101:2011 - wersja angielskaSystemy Zarzdzania Jakoci
-Wymagania auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 11354-1:2011 - wersja angielskaZaawansowane techniki automatyzacji i ich zastosowania
-Wymagania na ustalanie wzajemnego wspdziaania procesw przedsiwzi wytwrczych
-Cz 1: Schemat do wzajemnego wspdziaania przedsiwzi
PN-EN ISO 50001:2011 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i zalecenia uytkowania
PN-EN ISO 50001:2011 - wersja francuskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i zalecenia uytkowania
PN-EN ISO 14006:2011 - wersja angielskaSystemy zarzadzania rodowiskowego
-Wytyczne do wdraania ekoprojektowania
PN-EN 62508:2011 - wersja angielskaPrzewodnik dotyczcy zagadnie ludzkich w niezawodnoci
PN-N-18002:2011 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy
-Oglne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
PKN-CEN/TR 15367-3:2011 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 3: Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem midzyproduktowym

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu