zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
WDU20180001804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:03
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001211

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:55:08
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001212

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:55:08
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:00:06
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:00:06
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:10:06
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000422

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:50:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000469

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:45:09
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000419

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 03:50:04
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000309

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:55:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001413

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:05
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001305

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 05:05:03
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150002367

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 06:10:11
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002289

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 06:15:09
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001728

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 06:45:08
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001526

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 06:55:10
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001278

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 07:10:27
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000912

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 07:30:04
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000913

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 07:30:04
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001494

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 08:45:02
2014-11-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000742

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:25:02
2014-06-05
2014-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000668

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 09:25:11
2014-05-22
2014-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000653

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000654

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000645

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:30:03
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110460237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 14:25:20
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100540324

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-11 15:55:09
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090310212

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-11 17:40:05
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20072121561

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2018-12-11 19:35:09
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020500453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:50:43
2002-05-23
2002-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011011106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:07
2001-10-05
2001-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20010770822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:39
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU19930670324

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 03:41:06
1993-07-28
1993-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU19840140061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 04:00:52
1984-03-14
1984-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20180001004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 01:05:10
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
2018-09-21
WDU20160001339

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 05:00:13
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
2018-09-21
WDU20150002310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 06:15:06
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-09-08
WDU20140000656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000650

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

uchylony na dzień 2018-12-12 09:30:02
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-09-06
WDU20140000655

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-01-01
WDU20082371665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 17:50:08
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-11-21
WDU20061921419

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 21:25:02
2006-11-08
2006-11-08
---- -- --
2013-11-21
WDU20040100079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:40
2004-02-01
2004-02-01
---- -- --
2014-05-22
WDU20040100080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:40
2004-02-01
2004-02-01
---- -- --
2006-11-08
WDU20030090106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:41:18
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2014-05-22
WDU20020500454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:42
2002-05-23
2002-05-23
---- -- --
2014-01-02
WDU20020500449

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:43
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-03-03
WDU20020080075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:51:23
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
2007-10-02
WDU20011371543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:17
2001-11-30
2001-11-30
---- -- --
2015-10-17
WDU20011371541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:18
2001-11-30
2001-11-30
---- -- --
2014-05-22
WDU20010740790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:56:43
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2002-06-01
WDU20010740791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:56:43
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2004-01-01
WDU20010640650

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:00:07
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-05-23
WDU20001061125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:01:47
2000-12-05
2000-12-05
---- -- --
2002-06-01
WDU19990500510

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:11:34
1999-06-17
1999-06-17
---- -- --
2001-08-04
WDU19990280258

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:15:16
1999-04-17
1999-04-17
---- -- --
2002-05-30
WDU19971240784

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:25:03
1997-10-12
1997-10-12
---- -- --
1999-04-17
WDU19971070693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:25:12
1997-09-29
1997-09-29
---- -- --
2002-06-01
WDU19970010001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:26:32
1997-01-22
1997-01-22
---- -- --
2002-06-01
WDU19950750379

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:35:06
1995-07-01
1995-07-01
---- -- --
1996-06-30
WDU19941380733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:35:52
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2002-06-01
WDU19940860401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:36:28
1994-08-19
1994-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU19940820377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2018-09-17 03:36:32
1994-07-15
1994-07-15
---- -- --
1996-07-01
WDU19910810354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:46:15
1991-09-24
1991-09-24
---- -- --
2002-06-01
WDU19900470281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:50:31
1990-07-25
1990-07-25
---- -- --
2002-06-01
WDU19890490273

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:51:20
1989-09-12
1989-09-12
---- -- --
1997-01-22
WDU19820350232

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:01:47
1982-11-12
1982-11-12
---- -- --
1986-02-15
WDU19750460251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:10:29
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19740230138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:11:24
1974-07-01
1974-07-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19730350207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2018-09-17 04:11:48
1973-12-10
1973-12-10
---- -- --
1990-04-06
WDU19710080092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:16:23
1971-05-01
1971-05-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19690320272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:20:25
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19690100073

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:20:48
1969-04-23
1969-04-23
---- -- --
1993-07-28
WDU19680400283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 04:21:03
1968-11-05
1968-11-05
---- -- --
1990-05-27
WDU19670090041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:07
1967-04-01
1967-04-01
---- -- --
1999-04-17
WDU19660440265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1966 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania publicznej licytacji ruchomości oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży egzekucyjnej niektórych rodzajów ruchomości.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:19
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1990-07-25
WDU19660450279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:18
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1986-02-15
WDU20180001804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:03
2018-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001211

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:55:08
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001212

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie asystowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:55:08
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:00:06
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:00:06
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 01:05:10
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
2018-09-21
WDU20170002304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:10:06
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000422

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:50:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000469

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:45:09
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000419

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 03:50:04
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000309

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 03:55:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001413

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001416

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001394

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:00:05
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001339

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 05:00:13
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
2018-09-21
WDU20160001305

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 05:05:03
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150002367

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 06:10:11
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002289

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 06:15:09
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 06:15:06
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-09-08
WDU20150001728

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 06:45:08
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001526

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 06:55:10
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001278

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 07:10:27
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000912

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 07:30:04
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150000913

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 07:30:04
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001494

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 08:45:02
2014-11-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000742

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:25:02
2014-06-05
2014-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000668

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 09:25:11
2014-05-22
2014-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000653

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000654

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000656

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000645

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 09:30:03
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000650

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

uchylony na dzień 2018-12-12 09:30:02
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-09-06
WDU20140000655

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-12-12 09:25:13
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2016-01-01
WDU20110460237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 14:25:20
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100540324

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-11 15:55:09
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090310212

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

obowiązujący na dzień 2018-12-11 17:40:05
2009-03-13
2009-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20082371665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 17:50:08
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-11-21
WDU20072121561

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2018-12-11 19:35:09
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20061921419

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 21:25:02
2006-11-08
2006-11-08
---- -- --
2013-11-21
WDU20040100079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:40
2004-02-01
2004-02-01
---- -- --
2014-05-22
WDU20040100080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:40
2004-02-01
2004-02-01
---- -- --
2006-11-08
WDU20030090106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:41:18
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2014-05-22
WDU20020500454

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:42
2002-05-23
2002-05-23
---- -- --
2014-01-02
WDU20020500449

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:43
2002-05-30
2002-05-30
---- -- --
2011-03-03
WDU20020500453

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:50:43
2002-05-23
2002-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20020080075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:51:23
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
2007-10-02
WDU20011371543

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:17
2001-11-30
2001-11-30
---- -- --
2015-10-17
WDU20011371541

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:18
2001-11-30
2001-11-30
---- -- --
2014-05-22
WDU20011011106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:07
2001-10-05
2001-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20010770822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:39
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20010740790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:56:43
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2002-06-01
WDU20010740791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:56:43
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2004-01-01
WDU20010640650

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:00:07
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-05-23
WDU20001061125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:01:47
2000-12-05
2000-12-05
---- -- --
2002-06-01
WDU19990500510

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:11:34
1999-06-17
1999-06-17
---- -- --
2001-08-04
WDU19990280258

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:15:16
1999-04-17
1999-04-17
---- -- --
2002-05-30
WDU19971240784

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:25:03
1997-10-12
1997-10-12
---- -- --
1999-04-17
WDU19971070693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:25:12
1997-09-29
1997-09-29
---- -- --
2002-06-01
WDU19970010001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:26:32
1997-01-22
1997-01-22
---- -- --
2002-06-01
WDU19950750379

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:35:06
1995-07-01
1995-07-01
---- -- --
1996-06-30
WDU19941380733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:35:52
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2002-06-01
WDU19940860401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:36:28
1994-08-19
1994-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU19940820377

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2018-09-17 03:36:32
1994-07-15
1994-07-15
---- -- --
1996-07-01
WDU19930670324

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 03:41:06
1993-07-28
1993-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU19910810354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:46:15
1991-09-24
1991-09-24
---- -- --
2002-06-01
WDU19900470281

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 03:50:31
1990-07-25
1990-07-25
---- -- --
2002-06-01
WDU19890490273

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 03:51:20
1989-09-12
1989-09-12
---- -- --
1997-01-22
WDU19840140061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 04:00:52
1984-03-14
1984-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU19820350232

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:01:47
1982-11-12
1982-11-12
---- -- --
1986-02-15
WDU19750460251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:10:29
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19740230138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:11:24
1974-07-01
1974-07-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19730350207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2018-09-17 04:11:48
1973-12-10
1973-12-10
---- -- --
1990-04-06
WDU19710080092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:16:23
1971-05-01
1971-05-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19690320272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:20:25
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1986-02-15
WDU19690100073

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:20:48
1969-04-23
1969-04-23
---- -- --
1993-07-28
WDU19680400283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 04:21:03
1968-11-05
1968-11-05
---- -- --
1990-05-27
WDU19670090041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:07
1967-04-01
1967-04-01
---- -- --
1999-04-17
WDU19660440265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1966 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania publicznej licytacji ruchomości oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży egzekucyjnej niektórych rodzajów ruchomości.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:19
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1990-07-25
WDU19660450279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

uchylony na dzień 2018-09-17 04:25:18
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1986-02-15
32015R2446R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015)

2016-04-02
32015R2446

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

2015-07-28
32013R0952

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

2013-10-09
32013R0952R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) ( Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1 )

2013-10-09
32002L0094

Dyrektywa komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków

2002-12-09
32001L0044

Dyrektywa Rady 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku od wartości dodanej i podatków akcyzowych

2001-06-15
31992R2913

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

1992-10-12
31976L0308

Dyrektywa Rady z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rolniczych opłat wyrównawczych i opłat celnych

1976-03-15
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce jakoci kodu Data Matrix stosowanego do znakowania czci
PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielskaZrwnowaony rozwj spoeczny
-System zarzdzania na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audity i certyfikacj systemw zarzdzania energi
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Cz 002: Wymagania dotyczce nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarzdzania jakoci w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielskaBadania zagroe i zdolnoci do dziaania (badania HAZOP)
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja francuskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 16348:2013-10 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System Zarzdzania Bezpieczestwem (SMS) dla infrastruktury przesyowej gazu i System Zarzdzania Integralnoci Rurocigu (PIMS) dla gazocigw przesyowych
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Oglne wytyczne dotyczce wdroenia
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PN-EN 9102:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wymagania dotyczce inspekcji pierwszego wyrobu
PN-EN 9114:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wytyczne dotyczce Dostawy Bezporedniej dla Przedsibiorstw Lotniczych
PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN 16736:2016-01 - wersja angielskaOcena ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez substancje chemiczne
-Wymagania dotyczce organizowania szkole
PN-EN ISO 15378:2015-12 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2008 z uwzgldnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
PN-EN 13067:2013-05 - wersja polskaPersonel spawajacy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielskaSystemy Zarzdzania Jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla Organizacji zwizanych z Lotnictwem, Kosmonautyk i Obronnoci
PN-EN ISO 18490:2015-10 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Ocena ostroci widzenia personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PN-EN 16646:2015-04 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
PN-EN 9110:2015-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Zarzdzanie zmianami cech kluczowych
PN-EN ISO 22311:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wizyjne systemy dozorowe
-Wytyczne interoperacyjnoci
PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne
PN-EN 60300-1:2015-01 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Wytyczne dotyczce zarzdzania i zastosowania
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 16575:2014-12 - wersja angielskaProdukty biobazowe
-Terminologia
PN-EN ISO 13485:2012 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 15628:2014-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Kwalifikacje personelu obsugiwania
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO 22300:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Terminologia
PN-EN ISO 22301:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 24801-3:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 3: Poziom 3
-Petwonurek przewodnik
PN-EN ISO 24801-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 1: Poziom 1
-Petwonurek wymagajcy nadzoru
PN-EN ISO 24801-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 2: Poziom 2
-Petwonurek samodzielny
PN-EN ISO 24802-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 1: Poziom 1
PN-EN ISO 24802-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 2: Poziom 2
PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN 62198:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem przedsiwzicia
-Wytyczne stosowania
PN-EN 1325:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
-Sownik
-Terminy i definicje
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO/IEC 19788-5:2014-06 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 5: Elementy edukacyjne
PN-EN ISO/IEC 19788-3:2014-03 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 3: Podstawowy profil aplikacji
PN-EN ISO 8586:2014-03 - wersja angielskaAnaliza sensoryczna
-Oglne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniajcych i ekspertw oceny sensorycznej
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielskaKonierze i ich poczenia
-Cz 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montau pocze konierzowych w systemach cinieniowych stwarzajcych szczeglne zagroenie
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27006:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja polskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu